2021 Szent István király emlékérme

2021 Szent István király emlékérme

A képhez tartozó alt jellemző üres; 001-szent-istvan-egybe2.jpg a fájlnév

Budapest, 2021. január 8. – A Magyar Nemzeti Bank államalapító uralkodónk tiszteletére Szent István király elnevezéssel emlékérméket bocsát ki 2021. január 11-én. Kivételesen alacsony példányszámban, 500 000 Ft névértékű arany, illetve az ismeretterjesztés érvényesülése érdekében magasabb példányszámban, 15 000 Ft névértékű ezüst és 3000 Ft névértékű színesfém változatok is megjelennek. A kibocsátással a jegybank egy új emlékérme-sorozatot indít „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” elnevezéssel, melynek célja, hogy a történelem-tudomány és a történelmi köztudat eltérő hangsúlyait közelítse egymáshoz. A korhű forrásmotívumokon alapuló emlékérmék grafikai terveit Tóth Zoltán ötvösművész készítette.

Szent István király emlékérme aranyérme

Szent István király emlékérme ezüst érme

Szent István király emlékérme színesfém érme

Az idei év első emlékérme-kibocsátásával a program legnagyobb értékű darabja jelenik meg. A különlegesen magas névértékkel bíró arany emlékérme és annak ezüst és színesfém változatai Szent István államalapító királyunk tiszteletére készültek, melyek egy új emlékérme-sorozat első tagjaként szolgálnak. Az „Országépítő királyok Árpád dinasztiájából” című sorozat a legjelentősebb Árpád-házi királyokat hivatott bemutatni. A sorozat a történeti hűség megsértése nélkül 10 uralkodóra fókuszál, melyet az előzetes tervek szerint két évente egy új taggal bővít a jegybank.

A Szent István király emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközének minősülnek, azonban forgalmi célokat nem szolgálnak, elsődleges szerepük az ismeretterjesztés, fő fókuszukban első királyunk uralkodásának legjelentősebb eredményei állnak. Az arany, az ezüst és a színesfém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, anyaguk mellett csak értékjelzésükben térnek el.

Az emlékérme előlapján középen a Szent István király által – „Lancea Regis” felirattal – veretett dénár hátlapja alapján készült ábrázolás látható, melyet tíz darab keresztmotívum vesz körbe. A templomként értelmezhető éremképi elem utal Szent István államalapító és egyházépítő szerepére, pénzkibocsátói tevékenységére, míg a keresztmotívumok Szent István uralkodásának egyik legjelentősebb eredményét, a tíz egyházmegyéből álló magyar egyházszervezet kiépítését reprezentálják. Az emlékérme felső részén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat látható, az „500 000”, a „15 000”, illetve a „3 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat az emlékérme alsó részén helyezkednek el. A bal oldalon a „2021” verési évszám, a jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A verdejel különleges biztonsági elemet is tartalmaz, rajta a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre, mely legalább tízszeres nagyítás esetén látható.

Az emlékérme hátlapján központi motívumként az 1031-ben eredetileg miseruhának készült koronázási palást Szent Istvánt ábrázoló részletének megjelenítése látható. A koronázási paláston látható Szent István egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása, amelyen a koronás király baljában országalmával, jobbjában hatalmi, királyi jelvényével, a lándzsával jelenik meg. Az emlékérme alsó szélén félköriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat olvasható, az ábrázolás mellett, bal oldalon, egymás alatti vízszintes sorokban az „1000” és az „1038” felirat jelennek meg – utalva Szent István uralkodására. Az emlékérme jobb oldalán a tervező Tóth Zoltán ötvösművész mesterjegye látható.

Mindhárom emlékérme átmérője azonos, 34 mm, szélük sima, szélfelirattal ellátott. A sima széleken István király 1001-ben kelt pannonhalmi oklevélben szereplő megnevezése, a „STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ?” – azaz „István, a magasságbeli Gondviselő kegyelméből a magyarok királya” felirat fut körbe. Az 500 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 31,104 gramm (1 uncia). A 15 000 forintos címletű emlékérme 999 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya – hasonlóan az arany változathoz – 31,104 gramm (1 uncia). A 3000 forintos színesfém változat réz (90%) és cink (10%) ötvözetéből készült, súlya 23,40 gramm. Az arany és ezüst emlékpénzekből tükörfényes (proof) kivitelben 500 és 5000 darab, a színesfém változatból 5000 darab bronzpatinázott változat kerül kibocsátásra.

Forrás: MNB