Egri vár emlékérme a Magyar várak sorozat 8. elemeként

Egri vár emlékérme a Magyar várak sorozat 8. elemeként

Budapest, 2018. június 21. –A Magyar Nemzeti Bank 2018. június 22-én „Egri vár” megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az egri Dobó István Vármúzeum és a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja jóvoltából megvalósuló Fegyvermustra c. interaktív kiállítás megnyitó ünnepségén. Az emlékérmék a 2004-ben indult Magyar várak sorozat részeként jelennek meg, követve a visegrádi, diósgyőri, munkácsi, gyulai, siklósi, a kőszegi, valamint a szigetvári várat.

Az Egri vár emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük a figyelemfelhívás, az ismeretterjesztés, valamint a tisztelgés a magyar nemzet meghatározó történelmi eseményei és hősei előtt. Az Egri vár kulcsfontosságú védelmi szerepet játszott a Magyar Királyság végvárrendszerének részeként. Ezer éves történetének leghíresebb eseménye az 1552-es ostrom, amikor a Dobó István várkapitány által vezetett kétezer fős védősereg közel harmincszoros török túlerővel szemben hősiesen megvédte a várat. A hősies helyállást Tinódi Lantos Sebestyén megénekelte, illetve Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében is megörökítette.

Az emlékérméket Szunyogh László DLA szobrászművész tervezte. Mindkét emlékérme azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben különböznek.

Az emlékérmék előlapján a híres várvédő kapitány, Dobó István páncélos, sisakos mellképe jelenik meg oldalnézetből ábrázolva. Felső köriratban a DOBÓ ISTVÁN felirat olvasható. A kapitány alakjától jobbra egy szőlőlevél látható, utalva szőlőbirtokosi tevékenységére és a felvirágzó egri bortermelésre. Itt találhatóak az emlékérmék kötelező alaki kellékei: a 10 000 illetve 2000 FORINT értékjelzés, a 2018-as verési évszám, valamint a különleges biztonsági elemet is tartalmazó BP. verdejel; továbbá az érmét tervező Szunyogh László DLA szobrászművész mesterjegye.

Az emlékérme hátlapján az Egri vár legismertebb képe, déli oldalának ábrázolása látható a Hippolit-toronnyal, a Gergely-bástyával, valamint a várfal egy részletével A vár ábrázolásának előterében, középen az „EGRI VÁR” felirat, alatta alsó köriratban a MAGYARORSZÁG felirat olvasható, amely egyben az érme kötelező éremképi eleme. A hátoldal peremén körbe futó felirat „A FALAK EREJE NEM A KŐBEN VAN, HANEM A VÉDŐK LELKÉBEN” utal arra a hazafias buzdításra, amellyel Gárdonyi Géza regényében Dobó István várkapitány lelkesíti katonáit az ostrom előtt.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, széle recézett. A 10 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 31,46 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 30,8 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: az ezüstből 7000, míg a színesfém változatból 5000 darab készíthető.

Az emlékérmék értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében,az Egri vár ezüst emlékérme és színesfém érme 2018. június 22-től kapható.

Forrás: ermecentrum.hu

The Eger Castle commemorative coin is the 8th piece of the Hungarian Castles series

On 22 June 2018 the Magyar Nemzeti Bank will issue a silver commemorative coin with a face value of HUF 10,000 and its non-ferrous metal version with a face value of HUF 2,000 named Eger Castle at the opening ceremony of the interactive exhibition entitled “Fegyvermustra” (Weapon Inspection) organised by the István Dobó Castle Museum and with the assistance of the MNB’s Depository Programme. The commemorative coins will be issued as part of the Hungarian Castles series launched in 2004, and will follow the coins depicting the castles of Visegrád, Diósgyőr, Munkács, Gyula, Siklós, Kőszeg and Szigetvár.

The Eger Castle commemorative coins are legal tender in Hungary, but they do not serve circulatory purposes. Their primary role is raising awareness, providing education and paying homage to the decisive historical events and heroes of the Hungarian nation. Eger Castle played a key role in the defence of the country, as part of the border fortress system in the Kingdom of Hungary. The most famous event of its history of one thousand years is the siege of 1552, when the army of about two thousand warriors, led by governor István Dobó, valiantly defended the castle against a Turkish army almost thirty times their size. This heroic victory was commemorated in a song by Sebestyén Tinódi Lantos and chronicled in a novel by Géza Gárdonyi entitled Eclipse of the Crescent Moon.

The commemorative coins were designed by DLA sculptor László Szunyogh. Both coins are identical in their graphic design, with the denomination being the only difference.

On the obverse the bust of István Dobó, the famous governor who defended the castle can be seen, wearing an armour and a helmet, showing a side view of him. In the upper legend the name DOBÓ ISTVÁN is featured. To the right of the governor’s figure a vine leaf is shown, making a reference to his activities as a vineyard owner and the flourishing wine production in Eger. The compulsory design elements of commemorative coins are also placed here: the value numerals 10,000 and 2000 FORINTS, respectively, the mint year 2018 and the mintmark ‘BP.’ containing a special security element, and in addition, DLA sculptor László Szunyogh’s master mark.

On the reverse the most well-known, southern-side image of the Eger Castle with the Hippolit Tower, the Gergely Bastion and a part of the castle wall is shown. In the foreground, the inscription “EGRI VÁR” appears in the middle, below that the legend reads “MAGYARORSZÁG”, which is also an obligatory element of the coin. The circular legend on the edge of the reverse side says ‘A FALAK EREJE NEM A KŐBEN VAN, HANEM A VÉDŐK LELKÉBEN’ (THE STRENGTH OF THE WALLS LIES NOT IN THE STONES, BUT IN THE SOULS OF THE DEFENDERS), which is a reference to the patriotic speech given by István Dobó encouraging his soldiers before the siege.

Both commemorative coins are 38.61 mm in diameter, their edges are reeded. The coin with a face value of HUF 10,000 is struck in 925‰ silver and the non-ferrous metal version with a face value of HUF 2,000 is made from an alloy of copper (75%) and nickel (25%). The silver coin weighing 31.46 grams is made in proof and the non-ferrous metal version weighing 30.8 grams in BU finish. The commemorative coins are issued in limited quantities: 7000 pieces can be made of the silver and 5000 pieces of the gold version.

For the widest possible use of the value mediating and educational role of commemorative coins, the silver coin and color-free coins of the Eger Castle are available from June 22, 2018.

Source: ermecentrum.hu